Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

pacjent leżący na łóżkuW placówce Salus+ świadczymy usługi opiekuńczo-lecznicze refundowane przez NFZ. Skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego może wystawić lekarz POZ współpracujący z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz lekarz oddziału szpitalnego, w którym przebywa Pacjent. Do skorzystania ze świadczeń refundowanych upoważnione są osoby o stanie zdrowia wymagającym całodobowej opieki, rehabilitacji bądź kontynuacji leczenia, przy jednoczesnym braku wskazań do hospitalizacji. Są to osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować, są niepełnosprawne lub wymagają tymczasowej opieki po przebytej operacji lub ciężkiej chorobie.

 

Jak skorzystać z pomocy zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego?

Warunkiem skorzystania z pomocy zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego jest złożenie odpowiedniego wniosku w naszej placówce, do którego należy dołączyć m.in. zaświadczenie lekarskie. Oprócz tego niezbędny jest wywiad pielęgniarki środowiskowej oraz decyzja ZUS lub ośrodka pomocy społecznej, w której jednoznacznie określona została wysokość emerytury, renty lub zasiłku stałego. Podczas rejestracji w naszej placówce dokonywana jest również ocena poziomu samodzielności nowego pacjenta, określana za pomocą skali Barthel. Do kompletu dokumentów należy także dołączyć oświadczenie, w którym pacjent lub opiekun prawny zobowiązuje się do częściowego opłacania pobytu w placówce.

 

Całodobowa opieka stacjonarna

W naszej placówce świadczymy usługi z zakresu rehabilitacji, opieki i pielęgnacji osób, które potrzebują pomocy ale nie wymagają hospitalizacji. Świadczenia realizowane są w warunkach całodobowych i stacjonarnych. Oprócz zakwaterowania i wyżywienia nasi podopieczni objęci są wsparciem psychologicznym oraz duchowym. Wszystkie usługi wykonywane są przez doświadczony zespół składający się m.in. z lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, psychologów, terapeutów zajęciowych. Posiadamy niezbędny sprzęt, który ułatwia nam opiekę nad chorymi oraz ich rehabilitację, a komfortowo wyposażone pokoje zapewniają spokojny powrót do zdrowia.

 

Świadczenia opiekuńczo-lecznicze NFZ

W ramach świadczeń opiekuńczo-leczniczych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Pacjentowi przysługuje:

 • całodobowa opieka pielęgniarska,
 • wizyty lekarskie,
 • świadczenia pielęgnacyjne w szerokim zakresie realizowane według procesów pielęgnowania,
 • fizjoterapia,
 • terapia zajęciowa,
 • dostęp do leków,
 • wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych, a także RTG i USG,
 • dostęp do niezbędnych wyrobów medycznych, np. pampersów, podkładów itp.,
 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych dotyczących samodzielnego funkcjonowania Pacjenta,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością,
 • edukacja pacjentów i ich rodzin,
 • wspomaganie oddychania,
 • żywienie dojelitowe.