Hospicjum domowe

W życiu zdarzają się sytuacje, kiedy stadium zaawansowania choroby jest na tyle wysokie, że współczesna medycyna nie jest już w stanie pomóc. Wówczas ważne staje się zapewnienie choremu odpowiedniej jakości życia. Hospicjum domowe to rodzaj kompleksowej opieki, który zapewniamy nieuleczalnie lub przewlekle chorym bezpośrednio w ich domach. W ten sposób chory ma lepszy komfort psychiczny i fizyczny, niż w szpitalu. W zależności od potrzeb wizyty lekarskie odbywają się minimum 2 razy w miesiącu, a pielęgniarskie minimum 2 razy w tygodniu. Opieka świadczona jest całodobowo i jeśli zachodzi taka konieczność wizyty te mogą odbywać się częściej przez 7 dni w tygodniu.

 

Dlaczego warto wybrać opiekę w hospicjum domowym?

Paliatywna opieka w warunkach domowych jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla osób nieuleczalnie chorych. Pobyt w domu wśród znajomych sprzętów, mebli i rodziny, znacząco wpływa na jakość życia chorego, a także zapewnia mu komfort psychiczny i przynosi ulgę. Może on przebywać w miejscu dobrze znanym, otoczony swoimi rzeczami, a nie na bezosobowej sali szpitalnej wśród innych chorych. Hospicjum domowe pozwala prowadzić w miarę „normalne” życie osobom, których stan pozwala na taką formę opieki.

 

Na jaką pomoc można liczyć w hospicjum domowy?

Opieka nad pacjentem nieuleczalnie chorym wymaga szczególnej empatii, umiejętności i predyspozycji. Dlatego też nasz personel jest doskonale przeszkolony w zakresie opieki paliatywnej w skład, której wchodzą m.in.:

  • czynności pielęgnacyjne np. karmienie, zmiana pozycji ciała, toaleta oraz mycie,
  • czynności lecznicze – zmiana opatrunków, podawanie leków, badania zlecone przez lekarza,
  • czynności rehabilitacyjne,
  • pomoc psychologiczna dla Pacjenta oraz jego rodziny.

Niezależnie od zakresu świadczonej pomocy, każdy Pacjent jest dla nas ważny, otaczamy troskliwą opieką każdą osobę, dbając o odpowiedni komfort i jakość jej życia.

 

Kto może skorzystać z domowej opieki hospicyjnej?

Z domowej opieki hospicyjnej mogą skorzystać wszystkie osoby, które cierpią na nieuleczalne lub przewlekłe choroby, a ich bliscy nie są w stanie samodzielnie zapewnić im odpowiedniej opieki medycznej. Najczęściej są to osoby, które cierpią na zaawansowane stadia chorób nowotworowych lub chorób zapalnych układu nerwowego. Opieką hospicyjną objęte mogą być również osoby chorujące na m.in.:

  • kardiomiopatię,
  • ADIS,
  • niewydolność oddechową (niektóre rodzaje),
  • owrzodzenia od odleżyn.

 

Jak skorzystać z opieki domowego hospicjum?

Z pomocy hospicjum domowego można skorzystać zarówno w formie refundowanej z NFZ, jak i pełnopłatnej, tzw. komercyjnej. Ważne, aby pacjent posiadał aktualne ubezpieczenie oraz skierowanie od lekarza rodzinnego lub onkologa (w przypadku opieki finansowanej z NFZ). Potrzebne będą również dokumenty m.in. dotyczące dotychczasowego przebiegu choroby, wyniki badań oraz informacje zebrane podczas wywiadu lekarskiego. Niezbędne jest także umieszczenie informacji o zakończeniu leczenia przyczynowego, co pozwala na objęcie opieką paliatywną. Skierowanie należy dostarczyć do naszej placówki wraz z dowodem osobistym chorego, dokumentacją medyczną oraz zgodą pacjenta (lub prawnego opiekuna) na objęcie leczeniem hospicyjnym.